0 Pelet - Biotel Drvni Pelet Crna Gora - Biotel Drvni Pelet Crna Gora
  • 139
  • 140

Drveni pelet je visokokalorično gorivo koje se pretežno koristi kao energent za grijanje u domaćinstvima, stanovima, javnim ustanovama i industrijskim objektima. U zapadnoj evropi je upotreba peleta veoma raširena dok je u Crnoj Gori tek na samom početku. Pelet spada u obnovljive izvore energije jer se proizvodi od drvbe biomase koja se vremenom obnavlja. Biotel proizvodi pelet najboljeg kvaliteta po evropskim normama od čiste bukve sa planinskih masiva iz okoline Andrijevice.

Proizvodnju drvenog peleta najboljeg kvaliteta po evropskim normama, smo prepoznali kao perspektivnu delatnost u oblasti energetike, koja ima i veoma značajan globalni karakter dobijanje energije iz biomase i obnovljivih izvora energije, što postaje svetski trend koji nema alternativu.

Kalorična moć drvenog peleta od bukve je takva da 2kg peleta zamenjuju 1 kg lož ulja – mazuta, zatim 2kg peleta zamenjuju 1m3 gasa, itd.

Pelet se proizvodi i prodaje tokom cele godine u pakovanju u vrećama od 15kg ili velikom industrijskom pakovanju u Jumbo vrećama od 1000 kg.

Nakon sagorevanja drvnog peleta ostaje svega 1% pepela što ovom gorivu daje dodatnu prednost u odnosu na druga čvrsta goriva.

Za korišćenje drvenog peleta možemo koristiti i postojeće peći na čvrsta goriva uz dodatno prilagođavanje.

Ekološko bio-gorivo
Drveni pelet je efikasno ugljenik-neutralno gorivo (na gram ispuštenog CO 2 angažuje se jedan gram u fotosintezi, te se tako održava odnos ugljenika u prirodi). Sagoreva tako čisto da je skoro nemoguće videti dim iz dimnjaka, a iza sebe ostavljaju manje od 1% pepela.

Bezbijednost
Sagorevanje drvnog peleta gotovo da uopšte ne proizvodi kreozot, glavni uzročnik požara u pećima i kaminima.

Reciklaža na umu
U procesu proizvodnje drvenog peleta koriste se tone i tone piljevine, strugotina i otpadnog drveta, odnosno nusproizvoda drugih industrija – sve ovo bi u suprotnom završilo na deponijama. I ne samo to – prerađujemo i sopstveni drveni otpad koji se vraća natrag u proizvodnju.

Komforna upotreba
Za razliku od cepanica, drveni peleti pakovani su u vreće od po 15 kg, te su čisti i praktični za skladištenje, ne prljaju kuću i ne donose insekte sa sobom, a zauzimaju samo četvrtinu prostora potrebnog za skladištenje cepanica. Zbog veoma malog ostatka pepela, produžava se vreme između dva čišćenja peći, te se ovaj mukotrpan i skup posao svodi na minimum.

PREDNOSTI UPOTREBE PELETA:

U poređenju sa ostalim, manje rafiniranim drvnim gorivima kao što su cepano drvo, drvna sečka i
briketi, pelete imaju brojne prednosti od koji se posebno izdvajaju:

• Ugljenik neutralno gorivo cime se stiti zivotna sredina

• Garantovana sigurnost snabdijevanja, obzirom da se proizvodi iz obnovljivog izvora

• Pelet nije pod uticajem globalnih energetskih spekulacija pa samim time ni krize. Dokaz toga je stabling cijena

• Niski operativni troskovi i visoka energetska vrijednost cine ovaj proizvod jednim od najispalativijih

• Pelet je cist i lak za upotrebu

• Manji prostor (zapremina) potreban za transport i skladištenje (zbog dimenzija i veće specifične gustine),
• Manji broj isporuka za potrošače u toku grejne sezone (jedna ili dve)
• Konzistentne (stalne) dimenzije i sadržaj vlage,
• Mogućnost višestruke upotrebe – mogu biti korišćene u sobnim pećima ili u kotlovima,
• Pelete se istovaraju u skladišta bez oštećenja i gubitaka,
• Potpuno automatizovan i jednostavan dovod iz skladišta do kotlova,
• Lakoća rukovanja i
• Lakoća potpaljivanja.